Ga naar de inhoud

Werkplekinspectie

KDveilig kan op regelmatige basis werkplekanalyses uit te voeren. Deskundigheid wordt gezekerd doordat wij een veiligheidsopleiding op minimaal MVK-niveau gevolgd hebben.Als hulpmiddel worden onze eigen checklists toegepast die gebaseerd zijn op standaarden. Ook is het mogelijk om eventueel uw eigen lijsten te gebruiken. Via rapportage krijgt u uitgebreide analyse van wat er gezien is tijdens de inspectieronde.

Bij het uitvoeren van een werkplekanalyse dient onder andere gelet te worden op:

  • risicovolle taken
  • naleving veiligheidsregels en -voorschriften inclusief gebruik collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • orde en netheid
  • gevaarlijke situaties en handelingen
  • omgaan met gevaarlijke of milieubelastende stoffen
  • status van reddingsmiddelen (EHBO- koffer, brandblusapparatuur, e.d.)
  • status, veilig en juist gebruik van machines en gereedschap

Werkplekinspecties zijn gebonden aan een aantal belangrijke eisen, te weten:

  • De inspecties moeten op de werklocaties plaatsvinden (al dan niet op het terrein van de opdrachtgever).
  • Inspecties en observaties moeten resulteren in concrete actiepunten ter verbetering n.a.v. de geconstateerde tekortkomingen

Hoe voorkom jij ongelukken
op de werkvloer?