Ga naar de inhoud

Toolbox-meetingen

Om preventief (bijna) ongevallen te voor komen dient met medewerkers te instrueren voor de mogelijke onveilige situaties waarin ze terecht kunnen komen. Veiligheidsinstructies zijn een van de belangrijkste preventieve maatregelen die de werkgever moet nemen om de werknemer voldoende voor te lichten over de risico´s op de werkplek.

Het is dan ook bepalend bij de vraag of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, in geval hij civielrechtelijk wordt aangesproken voor de schade die een werknemer heeft geleden naar aanleiding van een arbeidsongeval.
Het moet niet alleen om algemene veiligheidsinstructies gaan, maar ook om specifieke veiligheidsinstructies die betrekking hebben op de feitelijke werkzaamheden die de werknemer doet.

Het veiligheidsbeleid van uw organisatie kan er op papier nog zo mooi uitzien, het effect ervan staat of valt met een goede communicatie van dit beleid naar uw medewerkers. Procedures, maatregelen en instructies moeten immers bij uw mensen bekend zijn. Een toolboxmeeting is daarvoor een geschikt instrument.

In de dagelijkse praktijk geeft u uw veiligheidsbeleid handen en voeten door het gebruik van grafisch materiaal. Naast de verplichte ontruimingsplattegrond zijn dat: veiligheidssymbolen, instructiekaarten en brochures of folders met een specifieke inhoud.

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd. U als werkgever kunt de meest dure veiligheidscursussen verzorgen en de meest dure en geavanceerde (veiligheids)hulpmiddelen ter beschikking stellen aan uw werknemers, maar als u niet toeziet op naleving van de veiligheidsinstructies en het juiste gebruik van de hulpmiddelen dan bieden de genomen preventiemaatregelen (veelal) geen soelaas voor wat betreft de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten van werknemers, ook al is een werknemer ervaren of heeft hij een leidinggevende functie.

Ongelukken
voorkomen?

Wij helpen je!