Ga naar de inhoud

Toetsing RI&E

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak door onze Veiligheidskundige zal deze extern moeten worden getoetst. Heeft u een contract met een gecertificeerde arbodienst, dan kunnen zij dit voor u verzorgen. Indien u niet bent aangesloten, dan kunt u deze laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. Zij beoordelen de Risico Inventarisatie en Evaluatie en kijken of deze voldoet aan alle eisen.

Er hoeft geen toetsing plaats te vinden wanneer de werknemers gezamenlijk maximaal 40 uur arbeid verrichten of wanneer het bedrijf ten hoogste 25 medewerkers in dienst heeft en voor het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkend RI&E-instrument en als bedrijf valt onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

KDVeilig beschikt over een eigen netwerk met kerndeskundigen die deze toetsing kunnen verzorgen.