Ga naar de inhoud

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt opgesteld door een gediplomeerd Veiligheidskundige en is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers. De RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Iedere onderneming heeft een groot belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De werkgever dient een overzicht op te stellen met daarbij de risico’s die in de onderneming kunnen voorkomen. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie kan een onderneming de risico’s aanpakken en daarmee arbeid gerelateerde gezondheidsklachten  en ongevallen beperken.

Wij kunnen het voor u opstellen, herzien of het laten toetsen van de RI&E volledig voor u uit handen nemen.
De veiligheidskundige zal uw bedrijf bezoeken en op een praktische maar grondige wijze de risico’s in kaart brengen. Vervolgens wordt dit samengevat in een Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak van de RI&E is beschreven welke maatregelen genomen dienen te worden om de risico’s aan te pakken en binnen welk termijn dit dient te gebeuren. Hierbij wordt ook vermeld wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregelen.
Met dit Plan van Aanpak heeft u een leidraad waarin wordt aangegeven welke stappen u moet nemen om tot de meest veilige situatie zonder risico’s te komen.