Ga naar de inhoud

Fysieke arbeidsbelasting & preventie

Voorkom

gezondheidsklachten!

Arbeidsbelasting

Iedere werknemer heeft te maken met lichamelijke belasting. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Dan worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo intensief, lang of vaak gebruikt dat lichamelijke overbelasting kan ontstaan. Of er is juist sprake van onderbelasting door te weinig bewegen of te lang zitten. Zowel over- als onderbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten.

Om gezondheidsklachten te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld. Werkgevers en werknemers hebben daarin zelf een verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten de risico’s kennen en passende maatregelen treffen.

Preventie

KDveilig kan optreden als interim-preventiemedewerker kan voor u middels de methodes NIOCH en KIM onderzoeken of de belasting te hoog is voor medewerkers en zoeken naar oplossingen.
U krijgt een uitgebreid rapport met daarin de gemeten uitkomsten en eventueel maatregelen om de fysieke belasting te verminderen.