Ga naar de inhoud

Onderdelen van RI&E

Welke onderdelen
zijn er?

  • Een inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Evaluatie van de risico’s die aan gevaren verbonden zijn;
  • Prioritering van de risico’s;
  • Het Plan van Aanpak.

Het is mogelijk dat hieruit blijkt dat er nadere inventarisaties nodig zijn. Zo is er wellicht sprake van veel geluid op de werkplaats, het omgaan met gevaarlijke stoffen of het gebruik van risicovolle machines.
Er zijn tevens bijzondere categorieën waar de RI&E rekening mee dient te houden zoals werknemers van onder de 18 jaar, zwangere werknemers of gedeeltelijk arbeidsongeschikten.